Vol 20, No 2 (2013)

Table of Contents

General Part

Anna B. Vassilieva, Irina A. Serbinova
PDF
85-96
Mamdouh S. A. Akef
PDF
97-104
V. K. Uteshev, N. Shishova, S. Kaurova, А. Manokhin, E. Gakhova
PDF
105-109
Nikolai L. Orlov, Sergei A. Ryabov, Tao Thien Nguyen
PDF
110-128
S. B. Tuniyev, N. Orlov, B. Tuniyev, A. Kidov
PDF
129-146
Roman Nazarov, Daniel Melnikov, Ekaterina Melnikova
PDF
147-162

Obituary

Academician Leonid Petrovich Tatarinov (1926-2011)
A. V. Lopatin, F. Ya. Dzerzhinsky, M. A. Shishkin, N. V. Zelenkov, E. I. Vorobyeva, V. B. Sukhanov
PDF
163-164