Vol 26, No 6 (2019)

Table of Contents

General Part

Ivan Ineich, Igor (Игорь) Vladimirovich (Владимирович) Doronin (Доронин)
PDF
309-318
Victor K. Uteshev, Edith N. Gakhova, Ludmila I. Kramarova, Natalia V. Shishova, Svetlana A. Kaurova, Robert K. Browne
PDF
319-324
Ivan I. Kropachev, Nikolai L. Orlov, Hoa Thi Ninh, Tao Thien Nguyen
PDF
325-334
Nikolay A. Poyarkov, Jr., Tan Van Nguyen, Nikolai L. Orlov, Gernot Vogel
PDF
335-348
Anton Olegovich Svinin, I. V. Bashinskiy, S. N. Litvinchuk, L. A. Neymark, A. Yu. Ivanov, O. A. Ermakov, A. A. Vedernikov, A. Dubois
PDF
349-353

Captive Breeding and Conservation

Ekaterina Aleksandrovna Polyakova, Ilya Sergeevich Korshunov, Svetlana Petrovna Popovskaya, Oleg Vitaljevich Kukushkin
PDF
354-366

Short Communications

O. Ermakov, A. Ivanov, S. Titov, A. Svinin, S. N. Litvinchuk
PDF
367-370