Academician Leonid Petrovich Tatarinov (1926-2011)

A. V. Lopatin, F. Ya. Dzerzhinsky, M. A. Shishkin, N. V. Zelenkov, E. I. Vorobyeva, V. B. Sukhanov

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30906/1026-2296-2019-20-%25s-163-164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.